National Standards Authority of Ireland New Standards Shop

Buy Irish Standards Online

Skip to content

Sheol an NSAI an comhairliúchán poiblí don dréacht "I.S. 361 Cód cleachtais maidir le húsáid shábháilte na gcraenacha túir; craenacha túir traidisiúnta agus féinseasaimh"

Tréimhse chomhairliúcháin phoiblí: Ón 18 Meán Fómhair 2023 go dtí an 10 Samhain 2023, san áireamh.

 

Scóip an dréachtchaighdeáin:

Sonraíonn an Caighdeán Éireannach seo ceanglais maidir le húsáid shábháilte na gcraenacha túir; craenacha túir traidisiúnta agus féinseasaimh. Bunaíonn sé cód cleachtais chun craenacha túir a roghnú, chun tógáil agus athrú (lena n-áirítear dreapadóireacht), cothabháil, oibriú, agus díchóimeáil a phleanáil, lena n-áirítear obair dheartha atá sonrach don láithreán, m.sh. bonn agus ceangail.

 

Ábhar an dréachta:

Tá na hailt seo a leanas sa dréacht:

 • Alt 1 Scóip
 • Alt 2 Tagairtí Normatacha
 • Alt 3 Téarmaí agus sainmhínithe
 • Alt 4 Bainistíocht craein agus oibríochtaí ardaithe
 • Alt 5 Craenacha agus bunanna
 • Alt 6 Pleanáil na hoibríochta ardaithe
 • Alt 7 Roghnú agus dualgais phearsanra
 • Alt 8 Tréithe íosta pearsanra
 • Alt 9 Sábháilteacht
 • Alt 10 Doiciméadú craein
 • Alt 11 Tógáil agus athrú (lena n-áirítear dreapadóireacht), agus díchóimeáil
 • Alt 12 Nósanna imeachta agus réamhchúraimí
 • Alt 13 Seiceálacha réamhúsáide, cothabháil, agus scrúdú críochnúil lena n-áirítear tástáil
 • Alt 14 Oibriú craein
 • Alt 15 Coinníollacha aimsire
 • Alt 16 Teilgean agus láimhseáil ualaí
 • Alt 17 Córais chomharthaíochta
 • Alt 18 Feidhmeanna speisialta craenacha túir

 

Féach ar an dréacht agus cuir tuairimí isteach:

Iarrtar ar na páirtithe leasmhara go léir a dtuairimí a thabhairt ar an dréacht-athbhreithniú ar I.S. 361:2013 tríd an bhfóram NSAI “Do Chaighdeáin, Do Thuairim” (DCDT) anseo.

 

Faigh amach conas Do Chaighdeáin, Do Thuairim a úsáid anseo.