National Standards Authority of Ireland New Standards Shop

Buy Irish Standards Online

Skip to content

"Trí dheimhniú a fháil ar chaighdeáin idirnáisiúnta, amhail FSSC 22000, laghdaítear bacainní ar thrádáil agus cabhraíonn sé le gnólachtaí bia Éireannacha dul san iomaíocht do ghnó ar fud an domhain,” a deir Dr. Chris Thomas ón NSAI

Tá níos mó ná caoga cuideachta in Éirinn deimhnithe ag an NSAI anois do FSSC 22000.

Is scéim deimhniúcháin ISO-bhunaithe í seo le haghaidh córais bainistithe sábháilteachta bia a aithnítear go hidirnáisiúnta agus a thagarmharcáiltear leis an GFSI (Global Food Safety Initiative).

Is é an NSAI comhlacht oifigiúil caighdeán na hÉireann agus is é an t-aon chomhlacht deimhniúcháin atá bunaithe in Éirinn é do FSSC 22000. Tá sé ag tacú faoi láthair le gnólachtaí bia Éireannacha ar feadh an tslabhra soláthair ar fad atá ag obair chun deimhniú a bhaint amach, amhail soláthraithe comhábhar, monaróirí, cuideachtaí pacáistithe, cuideachtaí stórála agus dáileacháin.

Chun deimhniú a bhaint amach do FSSC 22000, ní mór do chuideachta a cleachtais sábháilteachta bia a dhearadh, a dhoiciméadú, a chur i bhfeidhm, agus a bhainistiú chun próisis agus coinníollacha iontaofa a chothabháil chun bia sábháilte a tháirgeadh. Déanann foireann iniúchóirí a bhfuil taithí acu agus atá bunaithe in Éirinn iniúchadh ar an gcóras agus ar na háiseanna bainistíochta sábháilteachta bia ansin agus mar thoradh air sin eisítear deimhniú trí bliana. Déantar iniúchtaí faireachais bliantúla, agus déantar athdheimhniú gach trí bliana.

Dúirt an Dr Chris Thomas, Speisialtóir Teicniúil Bia i Rannán Deimhniúcháin NSAI: “Trí dheimhniú a fháil ar chaighdeáin idirnáisiúnta, amhail FSSC 22000, laghdaítear bacainní ar thrádáil agus cabhraíonn sé le gnólachtaí bia Éireannacha dul san iomaíocht do ghnó ar fud an domhain. Léirítear ann go bhfuil úinéireacht iomlán glactha ag gnólacht ar a bhfreagrachtaí sábháilteachta bia ó mheasúnuithe riosca cuimsitheacha a dhéanamh maidir le sábháilteacht bia go córais rialaithe, faireacháin agus fíoraithe a chur chun feidhme a fhíoraítear go neamhspleách.”

Dúirt sé: “Tríd an gcur chuige seo, ullmhaítear gnólacht bia chun tabhairt faoi dhúshláin laethúla. Cuireann sé ar a gcumas freisin glacadh leis na deiseanna a thagann as bheith páirteach i dtionscal bia na hÉireann a bhfuil cáil dhomhanda air.”

Is é Key Ingredients Europe Ltd, atá lonnaithe i Luimneach, an 50ú comhlacht a bhain amach deimhniú FSSC 22000 leis an NSAI. Forbraíonn agus soláthraíonn sé cumaisc bhlastanais don tionscal bia agus bunaíodh é in Áth an Choite deich mbliana ó shin.

Dúirt an Bainisteoir Cáilíochta Príomh-Chomhábhair, Caroline Duffy: “Agus deimhniú den chineál seo i bhfeidhm, tugann sé an tsolúbthacht dúinn rialuithe bainistíochta guaise a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a bhaineann go sonrach lenár ngnó agus freastal ar riachtanais agus ar ionchais ár gcuid custaiméirí.”

Dúirt sí freisin: “Measamar go raibh cur chuige an NSAI críochnúil, cabhrach agus cuiditheach, rud a thugann muinín dúinn ní amháin go bhfuil ár gcóras bainistithe sábháilteachta bia láidir ach go bhfuil sé tagarmharcáilte de réir na gcaighdeán is airde sa tionscal freisin. Tá Key Ingredients ag tnúth le caidreamh fada oibre leis an NSAI.”

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi scéim deimhniúcháin FSSC 22000 de chuid an NSAI, cliceáil ar ‘FSSC 22000