National Standards Authority of Ireland New Standards Shop

Buy Irish Standards Online

Skip to content

Tá creidiúnú bainte amach ag NSAI Certification UK Ltd ó UKAS (Seirbhís Creidiúnaithe na Ríochta Aontaithe) as a gcuid oibre faoi Rialachán um Táirgí Foirgníochta.

Fochuideachta de chuid an Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann a bunaíodh an chuideachta chun trádáil a éascú idir gnólachtaí Éireannacha agus an Bhreatain Mhór, tar éis an Bhreatimeachta. Ós rud é gurb í an Ríocht Aontaithe an dara margadh easpórtála is mó in Éirinn i ndiaidh na Stát Aontaithe, is é misean an NSAI ná cabhrú le cuideachtaí Éireannacha marcáil UKCA a bhaint amach, rud a chuirfidh ar a gcumas táirgí a chur nó leanúint de tháirgí a chur ar an margadh i Sasana, in Albain agus sa Bhreatain Bheag, rud a laghdóidh na bacainní ar thrádáil.

Áirítear an méid seo a leanas ar na táirgí a chumhdaítear faoi raon feidhme reatha an chreidiúnaithe:
•    Stroighin
•    Táirgí saoirseachta
•    Comhiomláin
•    Táirgí gipsim
•    Táirgí adhmaid struchtúracha
•    Painéil adhmadbhunaithe
•    Táirgí coincréite réamhtheilgthe
•    Cruach thógála

Ag labhairt dó ar chreidiúnú UKAS, dúirt Robin Byrne, Ceann Oifig na Ríochta Aontaithe: “Tá ríméad ar NSAI Certification UK a bheith in ann cabhrú le cuideachtaí Éireannacha marcáil UKCA a fháil dá dtáirgí foirgníochta agus cur ar a gcumas leanúint de bheith ag trádáil i margadh na Ríochta Aontaithe. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann a bhfuil baint acu leis an toradh iontach seo a bhaint amach, ba cheart dóibh a bheith an-bhródúil as a gcuid iarrachtaí.”

Dúirt Robin chomh maith: “Níl anseo ach an chéad chéim dár ngnó sa Ríocht Aontaithe. Táimid ag obair freisin le UKAS chun creidiúnú a fháil chun feistí leighis a mharcáil UKCA agus tá muid ag tnúth le bheith in ann an tseirbhís seo a thairiscint go luath amach anseo”.

I gcás cuideachtaí ar mian leo marcáil UKCA a fháil dá dtáirge, nó a bhfuil ceisteanna ginearálta acu maidir le marcáil UKCA, seol ríomhphost chuig certificationuk@nsai.uk nó tabhair cuairt ar www.nsai.uk.