National Standards Authority of Ireland New Standards Shop

Buy Irish Standards Online

Skip to content

Sheol an NSAI comhairliúchán poiblí don dréacht I.S. 10101:2020/prA1:202x, Leasú ar na Rialacha Náisiúnta do Shuiteálacha Leictreacha.

Tréimhse chomhairliúcháin phoiblí: Ón Luan 27 Samhain 2023 go dtí an Mháirt 27 Feabhra 2024, ar fad.

Raon feidhme an dréacht-leasaithe:

 

 1. Athbhreithniú ar Chaibidil 7:
 • Cuid 722 “Soláthar na feithicle leictrí”

ina sonraítear na ceanglais do

  • chiorcaid lena beartaítear fuinneamh a sholáthar d'fheithiclí leictreacha.
  • chiorcaid lena beartaítear leictreachas a thabhairt ar ais ó fheithiclí leictreacha.

Stopann na ciorcaid a chumhdaítear leis an gcuid seo ag an bpointe ceangail.

 

 • Cuid 718 “Áiseanna agus Ionaid Oibre Pobail”

a sonraíodh na ceanglais le haghaidh suiteálacha leictreacha a bhaineann le háiseanna agus ionaid oibre pobail.

Tá samplaí tipiciúla d'áiseanna agus ionaid oibre pobail liostaithe thíos:

  • hallaí tionóil, seomraí tionóil;
  • hallaí taispeántais;
  • amharclanna, pictiúrlanna;
  • airéiní spóirt;
  • ceantair díolacháin;
  • bialanna;
  • óstáin, tithe lóistín, tithe cúraim chónaithe;
  • scoileanna;
  • carrchlóis chúnga;
  • áiteanna le bualadh le chéile, hallaí snámha, aerfoirt, stáisiúin traenach, foirgnimh ardstóracha;
  • ceardlanna, monarchana agus monarchana tionsclaíocha.

Tá bealaí rochtana agus bealaí éalaithe mar chuid de na samplaí thuasluaite.

D'fhéadfadh an riachtanas maidir le seirbhísí sábháilte a sholáthar i bhfoirgnimh agus ceantair speisialta a bheith faoi rialú ag rialachán náisiúnta a bhféadfaidh ceanglais níos déine a bheith iontu.

 1. Modhnuithe ar chlásail éagsúla de réir an doiciméid
 2. Modhnuithe ar Iarscríbhinn 8A:

Rinneadh modhnú ar an Iarscríbhinn 8 A (faisnéiseach) Éifeachtúlacht Fuinnimh go Caibidil 8 Éifeachtúlacht Fuinnimh.

 • Tá dhá chuid i gCaibidil 8.
  • 8.1 - Gnéithe feidhmiúla - Éifeachtúlacht fuinnimh agus,
  • 8.82 - Gnéithe feidhmiúla - Suiteálacha leictreacha ísealvoltais an tomhaltóra.

 

Ábhar an dréachta:

Tá na hailt seo a leanas sa dréacht:

 • Modhnú ar Réamhrá
 • Modhnú ar Intreoir
 • Modhnú ar Chaibidil 0 Clásal 2 Tagairtí normatacha
 • Modhnú ar Chaibidil 2 Sainmhínithe
 • Modhnú ar chlásal 411.4
 • Modhnú ar chlásal 551.9.3
 • Modhnú ar chlásal 6.4.3.2
 • Modhnú ar Tábla 6E.1
 • Modhnú ar Chaibidil 7
  • Cuid 718 a chur le hÁiseanna agus ionaid oibre pobail
  • Modhnú ar Chuid 722 Soláthairtí d'fheithiclí leictreacha
 • Modhnú ar Iarscríbhinn 8A
  • Caibidil 8 a chur le hÉifeachtúlacht Fuinnimh
  • Gnéithe feidhmiúla 8.1 a chur leis – Éifeachtúlacht fuinnimh
  • Gnéithe feidhmiúla 8.8.82 a chur leis – Suiteálacha leictreacha ísealvoltais an tomhaltóra
 • Modhnú ar Leabharliosta

 

Féach ar an dréacht agus cuir tuairimí isteach:

Cuirtear fáilte roimh na páirtithe leasmhara go léir chun trácht a dhéanamh ar an dréacht I.S. 10101:2020/prA1:202x trí fhóram an NSAI “Do Chaighdeáin, Do Chomhairle” (YSYS): National Rules for Electrical Installations | NEP (nsainep.ie)

Faigh amach conas Do Chaighdeáin, Do Chomhairle a úsáid anseo.