National Standards Authority of Ireland New Standards Shop

Buy Irish Standards Online

Skip to content

Sheol an NSAI an comhairliúchán poiblí faoin dréacht-athbhreithniú ar I.S. 329. – Príomhlíonra dáilte gáis (Eagrán 4).

Tréimhse chomhairliúcháin phoiblí: Ón 31 Lúnasa 2023 go dtí an 13 Deireadh Fómhair 2023, san áireamh.

Raon feidhme:

Sonraíonn an Caighdeán seo na híoscheanglais maidir le dearadh, tógáil, coimisiúnú, oibriú, cothabháil agus athrú príomhlíonra, le haghaidh dáileadh gáis 1ú, 2ú agus 3ú teaghlach, gás nádúrtha agus gás nádúrtha ionadach, (m.sh. gás Bithmheatán) mar atá aicmithe in I.S. EN 437 ag brúnna suas go dtí 16 barr san áireamh, agus díchoimisiúnú.

Is éard atá i gceist leis an bpríomhlíonra dáileacháin ná líonra píopaí a iompraíonn gás ón gcóras tarchuir gáis nádúrtha (Féach I.S. 328), córas stórála GPL nó gléasra déantúsaíochta gáis chuig na píopaí seirbhíse gáis.

Ní bhaineann an Caighdeán seo le suiteáil córas tarchurtha, (féach I.S. 328), córais stórála GPL (féach I.S. 3216) nó gléasraí déantúsaíochta gáis.

Ní bhaineann an Caighdeán seo le suiteáil píopaí seirbhíse gáis, a dtugtar aghaidh air in (féach SR. 12007-5 agus I.S. EN 12007-5).

Is brúnna tomhsaire iad na brúnna go léir a luaitear sa Chaighdeán seo.

Féach ar an dréacht agus cuir tuairimí isteach:

Iarrtar ar na páirtithe leasmhara go léir a dtuairimí a thabhairt faoin dréacht-athbhreithniú ar I.S. 329 tríd an bhfóram NSAI “Do Chaighdeáin, Do Thuairim” (DCDT) anseo.