National Standards Authority of Ireland New Standards Shop

Buy Irish Standards Online

Skip to content

Sheol NSAI an comhairliúchán poiblí maidir le dréacht-Leasú 1 ar R. 50-1:2021 - Seirbhísí foirgníochta - Cód Cleachtais - Cuid 1: Córais téimh uiscebhunaithe i dteaghaisí.

Tréimhse an chomhairliúcháin phoiblí: Ón 6ú Nollaig 2023 go dtí an 16ú Eanáir 2023, go huile.

Ábhar an dréachta:

Tá na codanna seo a leanas sa dréacht:

  • Modhnuithe ar chlásal 20.1
  • Modhnuithe ar chlásal 20.2
  • Modhnuithe ar chlásal 20.2.1
  • Modhnuithe ar chlásal 20.2.2
  • Modhnuithe ar chlásal 20.2.2.1
  • Modhnuithe ar chlásal 20.2.2.2
  • Modhnuithe ar chlásal 20.2.3

Féach ar an dréacht agus cuir tuairimí isteach:

Iarrtar ar na páirtithe leasmhara go léir a dtuairimí a thabhairt maidir leis an dréacht-Leasú 1 ar R. 50-1:2021 - Seirbhísí foirgníochta - Cód Cleachtais - Cuid 1: Córais téimh uiscebhunaithe i dteaghaisí trí fhóram "Do Chaighdeáin, Do Dheis Labhartha" (DCDDL) de chuid NSAI: https://www.nsainep.ie/Home/Details/29445

Faigh amach faoin gcaoi le Do Chaighdeáin, Do Dheis Labhartha a úsáid anseo.